TÜV

Bij Timmermans Hardglas is er voor gekozen om onze interne kwaliteitsbewaking door TÜV Nederland te laten controleren.

Om een normalisatie te krijgen van de kwaliteit waaraan en product moet voldoen zijn er per product(groep) normen opgesteld waaraan iedere producent zich moet houden. Bijvoorbeeld voor Hardglas is dit de NEN-EN 12150, voor Half Gehard glas de NEN-EN 1863, voor Gelaagd glas NEN-EN 14449 en voor Isolatieglas de NEN-EN 1279. De aanduiding NEN is voor de Nederlandse norm en de toevoeging EN betekent dat deze norm ook geldig is voor alle Europese lidstaten. Veelal wordt de CE-markering gezien als een keurmerk, echter dat is niet het geval. Met de CE markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese regels en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. De producent mag het product zelf keuren en hoeft in veel gevallen zich niet te laten controleren door een certificerende instelling zoals bijvoorbeeld TÜV Nederland.

Terug naar overzicht

Volg ons op social media

Tim

Heb je een vraag, vraag het Tim de Glasman!